Bij besluit van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021

Breeakker
Naamgeving naar een perceel liggend in de Kerkakkers te Gerwen, sectie B nummer 845.
Breeakker, eenen ecker geheiten den breyecker, 1520 (Rechterlijk archief Nuenen-Gerwen 16a-27), een stuck teulant genoempt den breacker, 1650 (gemeente-archief Nuenen-Gerwen 583-1v), breeakker, plm 1900 (bouwland 13 ha). Benoemd naar de breedte van het perceel; het betreft een lange, brede akker.

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 november 2021

Bakertseind

Benoeming naar de ligging aan het einde van het gebied de Bakert.

Bakertse Tuin
Deze straatnaam is reeds vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 22 november 2011 en kan als zodanig in stand blijven. De naam kan straks ook gebruikt worden voor het aan te leggen parkje aan de Bakertdreef.

Steekedreef
Naar de oude benaming Steekestraat. Het deel van de Vorsterdijk, tussen Dubbestraat en Boord, werd voor de straatnaamvaststelling in 1955 Steekestraat of Steegstraat genoemd. Een akte uit 1628 maakt melding van de ‘Steeckecker Straet’. Als Steeke Straat komt de weg voor op de kadasterkaart van 1832 en de legger van wegen en waterlopen van 1882. Stege of steek in de betekenis van smalle, omhooglopende straat. Dreef heeft de betekenis van weg waarlangs het vee naar de graasgronden wordt gedreven.

Umhoekpad
Het fietspad is ontstaan toen de Vorsterdijk werd ‘geknipt’ door de aanleg van de Europalaan. Het gedeelte van de Vorsterdijk tussen Boord en Europalaan is enkele jaren geleden voor het autoverkeer afgesloten en tot fietspad ingericht. D’n Umhoek, naam uit de volksmond. Op de kadasterkaart 1832 de percelen sectie D nummers 10-11-12. Benoeming naar de vorm, in de bocht (hoek) van de weg gelegen.

Scheveldensepad
Het betreft de doortrekking van het bestaande fiets- en voetpad vanaf de Beekstraat naar de Tweerijten. Genoemd naar het perceel met de naam Schevelden, een scheve akker die ter plaatse van 17.00 meter naar 16.40 meter afloopt. Op de kadasterkaart 1832 het perceel sectie E nummer 362.