WERKGROEPEN

(Projectgroepen en ander samenwerkingen)

Werkgroepen, projectgroepen en andere samenwerkingsverbanden etc. hebben leden.
Iedere werkgroep etc. heeft zijn eigen pagina op deze website waarvoor zij zelf, na redactionele controle, voor de inhoud verantwoordelijk is.
Werkgroepen maken daartoe (Blog)berichten, ieder voor hun eigen pagina.

 

Zie wat werkgroepen allemaal tot stand brachten en publiceerden in PROJECTEN

We onderscheiden:

 

  • (bestuur) Ondersteunende werkgroepen
  • Actieve werkgroepen
  • (tijdelijk) Niet Actieve werkgroepen
Contact met de werkgroepsleden

Kies een werkgroep
daar is een ledenlijst en mogelijkheid
direct Contact per e-mail.

Ondersteunende werkgroepen

Actieve werkgroepen

(tijdelijk) Niet actieve werkgroepen