WERKGROEPEN

(Projectgroepen en ander samenwerkingen)

Werkgroepen, projectgroepen en andere samenwerkingsverbanden etc. hebben leden.
Iedere werkgroep etc. heeft zijn eigen pagina op deze website waarvoor zij zelf, na redactionele controle, voor de inhoud verantwoordelijk is.
Werkgroepen maken daartoe (Blog)berichten, ieder voor hun eigen pagina.

 

Zie wat werkgroepen allemaal tot stand brachten en publiceerden in PROJECTEN

We onderscheiden: 

  • (bestuur) Ondersteunende werkgroepen
  • Actieve werkgroepen
  • (tijdelijk) Niet Actieve werkgroepen
Contact met de werkgroepsleden

1 Kies hieronder een werkgroep
2 Bij dit icoon  zie je een ledenlijst

Ondersteunende werkgroepen

Actieve werkgroepen

(tijdelijk) Niet actieve werkgroepen