ARCHEOLOGIE

Een zeer belangrijke bron van informatie over ons verleden ligt verborgen in de grond.
Dat wordt het bodemarchief genoemd. De wet staat niet toe dat iedereen zomaar gaat graven op plaatsen waar wellicht wat te vinden is.
Wel is het mogelijk om opgravingen te doen wanneer op een bepaalde locatie dit bodemarchief in zijn voortbestaan wordt bedreigd.

Op zo’n moment proberen we als werkgroep Archeologie & Monumenten daarbij betrokken te zijn. Dit is o.a. het geval bij de ontwikkeling van de Luistruik en Nuenen-West.
Zo is er onder andere een middeleeuwse waterput gevonden en later weer opgebouwd in de kloostertuin.
Andere vondsten restaureren we en bewaren we in het Heemhuis of in het regionaal archeologisch centrum (depot) in Eindhoven.

Contact met de werkgroepsleden
Erfgoedvereniging De Drijehornick graaft mee

Erfgoedvereniging De Drijehornick graaft mee

Archeologiewerkzaamheden aan het Boord   Onlangs zijn er proefsleuven gegraven aan het Boord in Nuenen (nabij paardenbak). Onze collegae van de werkgroep Archeologie waren erbij. Er zijn enkele sporen gevonden en een middeleeuwse scherf. Het uitvoerend bureau is...

Noodopgraving Nuenen-West

Noodopgraving Nuenen-West

Noodopgraving Nuenen-WestBij graafwerkzaamheden als voorbereiding op de bouw van nieuwe woningen in Nuenen-West, zijn begin juli sporen van bewoning uit de volle Middeleeuwen (10e – 13e eeuw na Christus) gevonden.Het betreffende terrein ten zuiden van de Dubbestraat...

Gelukzuujkers

Gelukzuujkers

Ze fruujte verzichtig in de grónd Óp zuujk nor wat er ojt is fier stónd Zèij veijne ’n put Mi wátter én prut Én straâle van geluk nor de strónt

Vondsten bij opgraving Nuenen-West

Vondsten bij opgraving Nuenen-West

Weer een middeleeuwse waterput gevonden in Nuenen-West Onlangs is in de buurt van Jenaplanschool Het Mooiste Blauw in Nuenen-West een middeleeuwse waterput met inhoud aangetroffen. Leden van de werkgroep Archeologie en Monumenten (WAM) van heemkundekring De...

Vraag het WAM

Vraag het WAM

ALS U EEN ANTWOORD VERWACHT... GEBRUIK DAN HET FORMULIER HIER NAAST!

Archeologische sporen

Archeologische sporen

Weer een waterput! Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind Januari jl. stevig door te werken op het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten!Wij...

Dwèrs door Nuenens verleden: de prehistorie

Dwèrs door Nuenens verleden: de prehistorie

Van toendra tot kerkdorp De dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn gelegen op zandgronden. Soms zijn dat hoge zandgronden (het hoogste punt -nabij Eeneind- ligt op 20,5 m boven N.A.P.) en sommige gebieden liggen minder hoog (het laagste punt bij de Hooidonkse...

Veldonderzoek op het Hool

Veldonderzoek op het Hool

Zondag 20 maart heeft de Werkgroep Archeologie en Monumenten een zoekactie gedaan bij Lankveld en Hool. Doel was om met archeologische vondsten, scherven in het bijzonder, een beeld te krijgen van de datering van de bovenlagen van de akkers. De oudste vondst was een...

Archeologische kaart

Archeologische kaart

Deze archeologische waardekaart is weliswaar van 2009 maar gezien de ouderdom van de schatten in de bodem nu nog geheel actueel. Lees ook het beleidsplan van Nuenen.

Archeologische vondsten in ZCBS

Archeologische vondsten in ZCBS

Dinsdag 8 maart 2022 gaf Martin Beekhuis instructie over het digitale collectiesysteem ZCBS aan de werkgroep Archeologie. Peter van Ierlant is inmiddels zeer bedreven in deze grote klus. Door regelmatig in ZCBS te kijken ziet u ook deze database steeds gevulder worden.