ARCHEOLOGIE

Een zeer belangrijke bron van informatie over ons verleden ligt verborgen in de grond. Dat wordt het bodemarchief genoemd. De wet staat niet toe dat iedereen zomaar gaat graven op plaatsen waar wellicht wat te vinden is. Wel is het mogelijk om opgravingen te doen wanneer op een bepaalde locatie dit bodemarchief in zijn voortbestaan wordt bedreigd.
Op zo’n moment proberen we als werkgroep Archeologie & Monumenten daarbij betrokken te zijn. Dit is o.a. het geval bij de ontwikkeling van de Luistruik en Nuenen-west. Zo is er onder andere een middeleeuwse waterput gevonden en later weer opgebouwd in de kloostertuin. Andere vondsten restaureren we en bewaren we in het Heemhuis of in het regionaal archeologisch centrum (depot) in Eindhoven.

Witte Hondpad

Witte Hondpad

NUENEN – Donderdag werd aan het Witte Hondpad, de locatie van de te plaatsen woonunits voor vluchtelingen en Nuenense huurders die met spoed op zoek zijn naar een huis, archeologisch onderzoek verricht. Op drie verschillende plekken op het terrein werd een gebied...

Mesolithicum

Mesolithicum

Mesolithicum (ca. 8.800 – 5.300 voor Christus) Circa 12.000 jaar geleden trad met het begin van het Holoceen een klimaatsverbetering op. De schaars beboste toendra van het einde van de laatste ijstijd maakte plaats voor een steeds dichter begroeid boslandschap. Op de...

Neolithicum

Neolithicum

Neolithicum (ca. 5.300 – 2000 voor Christus) Een van de slechtst bekende perioden uit de voorgeschiedenis van het Brabants zandgebied ligt tussen ongeveer 5300 en 2000 voor Christus. Lang is verondersteld dat ergens in het begin van deze periode de leefwijze van jagen...

Romeinse tijd

Romeinse tijd

Romeinse Tijd (12 voor Christus - 450 na Christus) Rond 50 voor Christus verschenen de Romeinen. Voor het eerst worden deze streken vermeld in historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd die hij hier voert tegen de Eburonen, een opstandige stam uit deze...

Vroege Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen ( ca. 450 – 1000 na Christus) De Romeinse tijd liet een parklandschap na met grassen en heideachtige planten in de onderlaag, dat zich weer tot bos ging verdichten. Het bos regenereerde in het grootste deel van de gebieden die in de Romeinse tijd...

Late Middeleeuwen

Late Middeleeuwen

Late Middeleeuwen (ca. 1000 – 1500 na Christus) In de volle Middeleeuwen (1000-1250 na Christus) zien we dat beheerders van de domeinen, veelal in handen van abdijen, goederen en rechten toe eigenen. Deze heerlijke rechten (zoals rechtspraak, cijnsheffing, kerk- en...

Archeologie Luistruik

Archeologie Luistruik

Waterput gevonden tijdens Archeologisch onderzoek Luistruik fase 1. Voorafgaande aan nieuwbouw projecten is er de verplichting een archeologisch onderzoek in te stellen. Zo ook voor de bouw van huizen op het voormalige voetbalveld van RKSV Nuenen. Tijdens dit...