ARCHEOLOGIE

Sint Andrieskerk (1964-2003)

Sint Andrieskerk (1964-2003)

De Bavaria Bierwagen

De Bavaria Bierwagen

Abraham Schutjes (1813-1896) notaris te Nuenen

Abraham Schutjes (1813-1896) notaris te Nuenen

2021 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar

2021 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar

Historie van de RK begraafplaats ‘De Huikert’ te Gerwen

Historie van de RK begraafplaats ‘De Huikert’ te Gerwen

Nieuwe St. Clemenskerk te Gerwen

Nieuwe St. Clemenskerk te Gerwen

2019 Nuenen c.a. blijft zelfstandig

2019 Nuenen c.a. blijft zelfstandig

2010 CPO project De Esrand Nederwetten

2010 CPO project De Esrand Nederwetten

2010 Opening restaurant Opwettense watermolen

2010 Opening restaurant Opwettense watermolen

2010 Opening Vincentre

2010 Opening Vincentre

2004 Start Ons Net

2004 Start Ons Net

2000 700 jarig bestaan Nuenen – Gerwen

2000 700 jarig bestaan Nuenen – Gerwen

1998 Nieuw gemeentewapen NGN

1998 Nieuw gemeentewapen NGN

1997 Klooster wordt gemeenschapscentrum

1997 Klooster wordt gemeenschapscentrum

1992 Afronding vernieuwing Nuenen centrum

1992 Afronding vernieuwing Nuenen centrum

1984 Gezamenlijke tentoonstelling Gilden

1984 Gezamenlijke tentoonstelling Gilden

1981 Bejaardenhuis ‘De Akkers’ geopend

1981 Bejaardenhuis ‘De Akkers’ geopend

1970 Start bouw Nuenen-zuid

1970 Start bouw Nuenen-zuid

1969 10.000ste inwoner

1969 10.000ste inwoner

1967 Nieuwe St. Clemenskerk Gerwen

1967 Nieuwe St. Clemenskerk Gerwen

1961 1e veulenkeuring Gerwen

1961 1e veulenkeuring Gerwen

1960 1e Voortgezet onderwijs in Nuenen c.a.

1960 1e Voortgezet onderwijs in Nuenen c.a.

1958 De eerste Rond de Linde verschijnt

1958 De eerste Rond de Linde verschijnt

1953 Villa wordt gemeentehuis

1953 Villa wordt gemeentehuis

1950 Wederopbouw: van agrarisch dorp naar stedelijk woongebied

1950 Wederopbouw: van agrarisch dorp naar stedelijk woongebied

1941 De Vank wordt in gebruik genomen

1941 De Vank wordt in gebruik genomen

1940-1944 Nuenen c.a. in de Tweede Wereldoorlog

1940-1944 Nuenen c.a. in de Tweede Wereldoorlog

1929 Bouw van d’n 28 Opwettenseweg

1929 Bouw van d’n 28 Opwettenseweg

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

1922 Oprichting RKSV Nuenen

1922 Oprichting RKSV Nuenen

1920 Aanleg Park

1920 Aanleg Park

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

1919 Oprichting Helpt Elkander

1919 Oprichting Helpt Elkander

1914-1918 Nuenen c.a. in de Eerste Wereldoorlog

1914-1918 Nuenen c.a. in de Eerste Wereldoorlog

1912 Oprichting Stoomtimmerfabriek NOOR

1912 Oprichting Stoomtimmerfabriek NOOR

1907 Verschuiving centrum Gerwen naar Heuvel

1907 Verschuiving centrum Gerwen naar Heuvel

1906 Bloemhoeve in Nederwetten krijgt bijzondere bewoner

1906 Bloemhoeve in Nederwetten krijgt bijzondere bewoner

1901 Oprichting Boerenleenbank

1901 Oprichting Boerenleenbank

1896 Bouw Sint Lambertuskerk in Nederwetten

1896 Bouw Sint Lambertuskerk in Nederwetten

1888 Bouw ’t Weefhuis

1888 Bouw ’t Weefhuis

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

1886 Bouw Sint Elisabethsgesticht ‘Het Klooster’

1886 Bouw Sint Elisabethsgesticht ‘Het Klooster’

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

1866 Opening station Nuenen

1866 Opening station Nuenen

1859 Afschaffing Tiendrecht

1859 Afschaffing Tiendrecht

1856 Gezondheidszorg gemeentelijke verantwoordelijkheid

1856 Gezondheidszorg gemeentelijke verantwoordelijkheid

1853 Emigratie naar Noord-Amerika

1853 Emigratie naar Noord-Amerika

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

1824-1825 Bouw protestants kerkje

1824-1825 Bouw protestants kerkje

Kaart gemeente Nuenen c.a. 1866

Kaart gemeente Nuenen c.a. 1866

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Het park

Het park

Piet van Hoorn

Piet van Hoorn

Nico Nagtegaal

Nico Nagtegaal

Tabulerings project

Monumenten Nuenen Het van Goghkerkje

Monumenten Nuenen Het van Goghkerkje

Monumenten Nuenen Het kostershuis

Monumenten Nuenen Het kostershuis

Monumenten Nuenen De Pastorie

Monumenten Nuenen De Pastorie

Monumenten Nuenen Het Klooster

Monumenten Nuenen Het Klooster

Monumenten Nuenen De Opwettense Watermolen

Monumenten Nuenen De Opwettense Watermolen