HISTORISCHE GEOGRAFIE

Historische geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de historische dimensie van geografische verschijnselen.
Een belangrijk onderdeel van deze wetenschap is de reconstructie van de ligging van oude percelen en gebouwen.
Napoleon wilde het bezit van onroerend goed belasten. Daartoe moest het land tot op perceelniveau (kadaster) worden opgemeten en worden ingetekend op kaarten. Zo ontstonden de eerste kadastrale kaarten van onze omgeving rond 1832.
Deze kaarten bevatten vaak fouten en over langere tijd werden vaak geen kaarten getekend, maar slechts z.g. hulpkaartjes getekend van een paar percelen, waar wat gewijzigd werd.

Om de geschiedenis van een perceel en de bebouwing daarop te kennen, proberen we deze kaarten te reconstrueren.

Coördinator: Peter Ector

De kaart van 1832 van Nuenen, Gerwen en Nederwetten