Eckart in 1832.

Op 1 oktober 1832 trad in Nederland het Kadaster in werking. In deze administratie werden onroerende goederen geregistreerd, met als doel rechtvaardige belastingen te heffen. In de voorafgaande jaren werd deze administratie naar frans model ingericht en werden een aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Het lastigste en meest tijdrovende karwei was het opmeten van alle stukken grond en alle waterpartijen. Daartoe werd een gemeente opgedeeld in een aantal secties. Aan de hand van de metingen werden kaarten getekend. Eén of meerdere per sectie, afhankelijk van de grootte, de Minuutplannen (MP). Bovendien werd eenmalig een lijst van eigenaren opgesteld, de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT). Op deze manier werd de startsituatie vastgelegd. Daarna kreeg iedere eigenaar van een of meerdere percelen een uniek artikelnummer in een legger, waarin zijn bezittingen werden opgetekend, de Perceelsgewijze Kadastrale Legger (PKL). Alle perceel wijzigingen sinds 1832 werden op deze wijze geregistreerd, nieuwe eigenaren werden steeds aan deze legger toegevoegd. Deze administratie, weliswaar geautomatiseerd, wordt tot op de dag van vandaag gebruikt.

Onderstaande kaart is gemaakt met behulp van bovengenoemde administratie en geeft de kadastrale startsituatie weer van Eckart in 1832.

Gebruiksaanwijzing.

De kaart is opgebouwd in lagen, die afzonderlijk en samen kunnen worden getoond. Het blauwe vakje in de rechter boven hoek verbergt de index. Zodra je met de aanwijzer hierop wijst, komt deze tevoorschijn. Vinkje aan, dan zie je de laag, vinkje uit, dan verdwijnt deze. De onderste laag is de huidige topografische kaart van Nederland. Deze laag staat altijd aan. Alle lagen zijn enigszins transparant, zodat de situatie van toen kan worden vergeleken met die van nu, behalve de laag Buurten. Als je wilt vergelijken, zet de Buurten laag dan uit. Inzoomen en uitzoomen kan met de toetsjes linksboven, maar kan natuurlijk ook door te scrollen met je eigen aanwijzer, of bij een touch-screen met je vingers.

Informatie per perceel krijg je door te klikken op het perceel op de kaart. Afhankelijk van de beschikbare informatie wordt het volgende getoond (van boven naar beneden): de Buurt, Achternaam van de eigenaar, Voornaam, Beroep, Woonplaats, Artikelnummer, Soort perceel, Kadastrale nummer en de Grootte (m2).

De kaart van 1832 past niet naadloos op de huidige topografische kaart. Door de vrij primitieve middelen (meetkettingen en gradenbogen) zijn de metingen minder accuraat. Bovendien zijn de kaarten met de hand getekend. Er is besloten om afwijkingen niet te corrigeren, authenticiteit wordt zo veel mogelijk gewaarborgd.

Veel kijkplezier.