Historie

Het dorpsbestuur vóór 1810

Het dorpsbestuur vóór 1810

Wat vooraf ging In het begin van de 13e eeuw maakt Nuenen, Gerwen en Nederwetten deel uit van het graafschap Rode. De kern van dat graafschap ligt in Sint Oedenrode. Later wordt dit graafschap een onderdeel van het gebied van de hertog van Brabant. Op 4 december 1300,...

De pastoors van Gerwen

De pastoors van Gerwen

De hiernavolgende lijst met pastoors, coadjutors en deservitors heeft mgr. A.M. Frenken, gebaseerd op de archieven van het bisdom Luik en Mechelen en de daar aanwezige aartsdiakenale registers van Kempenland samengesteld. Daarin bevonden zich de benefitlijsten van het...

De pastoors van Nuenen van 1496 tot aan het begin van de 19e eeuw

De pastoors van Nuenen van 1496 tot aan het begin van de 19e eeuw

Toen de parochie van Nuenen in 1496 een zelfstandige parochie werd - na afscheiding van de parochie van Gerwen - zijn er diverse pastoors en vervangers geweest. Volgens mgr. A.M. Frenken zijn de onderstaande personen als pastoor of plaatsvervanger (deservitor) actief...

Dwèrs door Nuenens verleden: Tot besluit

Dwèrs door Nuenens verleden: Tot besluit

Tot besluit Aan het eind van onze tocht "dwèrs door Nuenens verleden" zijn we aangeland in het huidige Nuenen, waar zoals we zagen nog tal van monumenten en andere bezienswaardigheden herinneren aan dat oude Nuenen: het dorp waarvan de kern gelegen was tussen de grote...

Dwèrs door  Nuenens verleden: verdere bezienswaardigheden vervolg

Dwèrs door Nuenens verleden: verdere bezienswaardigheden vervolg

Het "Domineeshuis" aan de Berg, waar Vincent van Gogh twee jaar woonde.Verdere bezienswaardigheden Bekendste bezienswaardigheid, zeker voor buitenlandse bezoekers, is uiteraard het "Domineeshuis" op de Berg nr. 26: het huis waar Vincent van Gogh van 1883 tot 1885...

Dwèrs door Nuenens verleden: verdere bezienswaardigheden

Dwèrs door Nuenens verleden: verdere bezienswaardigheden

Verdere bezienswaardigheden Behalve de beide Van Gogh-monumenten en het monument voor de Brabantse Kloosterorden kent Nuenen nog enkele andere gedenktekens; daarnaast telt het dorp nog tal van bezienswaardigheden, die uit vroegere tijden zijn overgebleven.De...

Dwèrs door Nuenens verleden: Monumenten rond Vincent van Gogh

Dwèrs door Nuenens verleden: Monumenten rond Vincent van Gogh

Monumenten rond Vincent van Gogh In het Nuenen van nu herinneren verschillende monumenten aan het Nuenen van vroeger. Zo vindt men er (anno1991) twee monumenten die gewijd zijn aan de nagedachtenis van Vincent van Gogh en ook een monument, dat herinnert aan de jaren...

Dwèrs door Nuenens verleden: de overige gilden

Dwèrs door Nuenens verleden: de overige gilden

De overige gilden Het oudste gilde in de gemeente Nuenen is waarschijnlijk het H. Kruisgilde van Gerwen. In een "pouillé" (een inkomstenregister, dat jaarlijks werd aangelegd) van 1474 wordt al een "Altare Marie et Crucis" in Gerwen vermeld! In dergelijke...

Nuenen historie film

Nuenen historie film

Klik op de afbeelding en open de film. Start deze in uw film app op volledig scherm

Dwèrs door Nuenens verleden: Feestende zusters

Dwèrs door Nuenens verleden: Feestende zusters

Feestende zusters In de Brabantse dorpen van vroegere tijden namen kerk en godsdienst een centrale plaats in. De pastoors met hun kapelaans waakten over de goede zeden en over het zielenheil van de aan hen toevertrouwde kudde en drukten een onmiskenbaar stempel op de...