Historie

Nuenen historie film

Nuenen historie film

Klik op de afbeelding en open de film. Start deze in uw film app op volledig scherm

Dwèrs door Nuenens verleden: Feestende zusters

Dwèrs door Nuenens verleden: Feestende zusters

Feestende zusters In de Brabantse dorpen van vroegere tijden namen kerk en godsdienst een centrale plaats in. De pastoors met hun kapelaans waakten over de goede zeden en over het zielenheil van de aan hen toevertrouwde kudde en drukten een onmiskenbaar stempel op de...

Dwèrs door Nuenens verleden: Rica en het Missie-Thuisfront

Dwèrs door Nuenens verleden: Rica en het Missie-Thuisfront

Rica en het Missie-thuisfront Op 6 december 1942 werd in Eindhoven het Binnenziekenhuis gebombardeerd. Eigenlijk was het aanvalsdoel voor die dag heel iets anders, namelijk de Philipsfabriek; maar in plaats daarvan vernielden de bommenwerpers een groot deel van het...

Dwèrs door Nuenens verleden: De bejaardenzorg

Dwèrs door Nuenens verleden: De bejaardenzorg

De bejaardenzorg Al in de eerste jaren van de werkzaamheden van de zusters in Nuenen waren er in het Sint Elisabethgesticht bejaarden opgenomen. De archieven vermelden in het jaar 1888 al 8 "oude mannen" en 3 "oude vrouwen". De bejaarden hadden hun verblijven in de in...

Dwèrs door Nuenens verleden: Zuster Céline en haar zieken

Dwèrs door Nuenens verleden: Zuster Céline en haar zieken

Zuster Céline en haar zieken Gehandicapten en chronisch zieken namen in het hart van zuster Céline, van 1939 tot 1962 wijkverpleegster in Nuenen, een grote plaats in. Op allerlei manieren zette ze zich in voor deze groep en probeerde ze hen ontspanning en afleiding te...

Dwèrs door Nuenens verleden: Ziekenzorg en Wit-Gele Kruis

Dwèrs door Nuenens verleden: Ziekenzorg en Wit-Gele Kruis

Ziekenzorg en het Wit-Gele Kruis Al bij de bouw van het St. Elisabethgesticht was een overeenkomst  tot stand gekomen tussen het kerkbestuur en de gemeenteraad. De overeenkomst zou in werking treden "nadat de gebouwen onderdak zullen zijn" en bevatte onder andere de...

Dwèrs door Nuenens verleden: de bakkers van Nuenen

Dwèrs door Nuenens verleden: de bakkers van Nuenen

De bakkers van Nuenen, Gerwen en Nederwetten Uit de kohieren van Patentrecht (1809-1894) en uit de Hinderwetvergunningen (1826-1935) zijn veel gegevens te halen over allerlei beroepen in Nuenen, dus ook over de bakkers. Deze historische gegevens zijn opgeslagen in het...

Dwèrs door Nuenens verleden: het dagelijks brood

Dwèrs door Nuenens verleden: het dagelijks brood

Het "treden" van het deeg in vroeger tijdenRond 1880 was in de Brabantse dorpjes het maken van roggebrood het voornaamste werk in de bakkerij; wittebrood werd maar sporadisch gevraagd. Door de meeste dorpsbakkers werd jaren achtereen dagelijks drie tot vier mud...

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

En de boer hij ploegde voort In vroegere jaren werd in Nuenen veel rogge verbouwd, omdat de gronden zich hiervoor bij uitstek leenden. Het oostelijke deel van Nuenen, het gebied Tomakker-Langakker, was één groot akkergebied met hoge gronden. Die grond werd door de...

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Leken in het klooster Behalve de zusters werkten er ook leken in het Sint Elisabethgesticht. Sommigen in vaste dienst, zoals de meisjes die in de huishouding werkten; anderen bij voorkomende bezigheden, zoals loodgieters en elektriciens. Ook deze mensen weten nog heel...

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Jeugdige devotie Velen zullen zich nog levendig de vroegere processies in de kloostertuin herinneren, ter gelegenheid van het Heilig Hart. Dat feest viel daags na het octaaf van Sacramentsdag; en voor niet-ingewijden betekent dat gewoon, dat het feest meestal in juni...