HISTORISCHE GEOGRAFIE

Historische Geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de historische dimensie van geografische verschijnselen.
Een belangrijk onderdeel van deze wetenschap is de reconstructie van de ligging van oude percelen en gebouwen.
Napoleon wilde het bezit van onroerend goed belasten. Daartoe moest het land tot op perceelniveau (kadaster) worden opgemeten en worden ingetekend op kaarten. Zo ontstonden de eerste kadastrale kaarten van onze omgeving rond 1832.
Deze kaarten bevatten vaak fouten en over langere tijd werden vaak geen kaarten getekend, maar slechts z.g. hulpkaartjes getekend van een paar percelen, waar wat gewijzigd werd.

Om de geschiedenis van een perceel en de bebouwing daarop te kennen, proberen we deze kaarten te reconstrueren.

Coördinator: Peter Ector

Digitale historische kaart van Nuenen c.a.

Op 1 oktober 1832 trad in Nederland het Kadaster in werking. In deze administratie werden onroerende goederen geregistreerd met als doel rechtvaardige belastingen te heffen. In de voorafgaande jaren werd deze administratie naar Frans model ingericht en werd een aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Het meest lastige en tijdrovende karwei was het opmeten van alle stukken grond en alle waterpartijen, zeker gezien de hulpmiddelen die daarbij werden gebruikt.

Berichten van werkgroep Historiche geografie

Niet te stoppen

Niet te stoppen

Ondanks dat Peter Ector en dus de werkgroep Historische Geografie was getroffen door corona zetten Hans en John de werkzaamheden voort. Aan locaties met bewoning worden nu de bewonersgegevens toegevoegd aan de digitale kaart. Een enorme klus waaraan zij met toewijding...

Historische kaart bewijst zijn diensten

Historische kaart bewijst zijn diensten

Dinsdag 8 maart gaf Peter Ector instructie aan Frans van Kemenade over de digitale historische kaart van Nuenen. Ruud bedient de computer. En Frans wordt met de seconde enthousiaster! Zijn huis (boerderij) staat al op de kaart uit 1832! Door regelmatig op de digitale...

TOPOtijdreis

TOPOtijdreis

TOPO tijdreis Deze website van het Kadaster kun je openen door op de afgebeelde kaart links te klikken. Rechtsboven is een zoekvenster waar je een locatie (Plaats) in kunt geven. Met de schuifbalk links kun je het jaartal van de topografsche kaart aanpassen. Veel...

Kadaster 1832

Kadaster 1832

Nuenen Gerwen en Nederwetten in 1832. Op 1 oktober 1832 trad in Nederland het Kadaster in werking. In deze administratie werden onroerende goederen geregistreerd, met als doel rechtvaardige belastingen te heffen. In de voorafgaande jaren werd deze administratie naar...

Uitleg digitale kaart

Uitleg digitale kaart

De digitale interactieve kaart van Nuenen Gerwen en Nederwetten in 1832. Met de + en - knop en met uw muiswiel kunt u in en uitzoomen naar de gewenste locatie.De digitale kaart is opgebouwd in lagen, die afzonderlijk en samen kunnen worden getoond. Het blauwe vakje in...

Historische landkaart

Historische landkaart

Van de heer Peter van den Berk, voorzitter van de samenwerkende heemkundekringen Z-O Brabant m.b.t. historische geografie, ontvingen we onderstaande felicitatie die geheel toekomt aan onze werkgroep Historische Geografie. Beste mensen, "Historische kadasterkaart...