Geestelijken

De dominees in Nuenen vanaf 1954

De dominees in Nuenen vanaf 1954

In 1955 verhuisden de toenmalige bewoners van de oude pastorie, de familie Kloppers, naar de naastgelegen opgeknapte villa Nune Ville en kon een aanvang worden gemaakt met de restauratie van de oude pastorie aan de Berg 26 en bijbehorend koetshuis onder toeziend oog...

De dominees in Nuenen vanaf 1905 tot 1954

De dominees in Nuenen vanaf 1905 tot 1954

In 1900 telt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2403 inwoners. Naast de standvastige Nuenense families waren er in de 19e eeuw nieuwe familienamen bijgekomen o.a. van protestantse ondernemers zoals Buijsman, de Kruijff en Tirion, die een belangrijke rol gaan...

De dominees in Nuenen vanaf 1648 tot 1904

De dominees in Nuenen vanaf 1648 tot 1904

Met de ondertekening van het verdrag van Münster in 1648 komt er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en wordt de Nederduits Gereformeerde Kerk de officiële godsdienst van de Republiek. Alle onroerende goederen van katholieke instellingen vervallen aan de Republiek...

De pastoors van Gerwen

De pastoors van Gerwen

De hiernavolgende lijst met pastoors, coadjutors en deservitors heeft mgr. A.M. Frenken, gebaseerd op de archieven van het bisdom Luik en Mechelen en de daar aanwezige aartsdiakenale registers van Kempenland samengesteld. Daarin bevonden zich de benefitlijsten van het...

De pastoors van Nuenen in de 19e en 20e eeuw

De pastoors van Nuenen in de 19e en 20e eeuw

1816-1840  Christianus van Will  Hij was van 1816-1821 pastoor van Gerwen en Nuenen en na de afsplitsing van Gerwen pastoor te Nuenen tot aan zijn overlijden in 1840. Hij heeft zich sterk gemaakt om de financiën voor een nieuwe schuurkerk rond te krijgen.Pastoor van...

Zuster Celine

Zuster Celine

Zuster Celien, ’n rebélse nón Gaf zèùrig in’t dùrp wor ze mèr kón Teejge klósterwétte Die hur dè belétte Voer zèij stoer strijd die ze straâlend wón

De pastoors van Nuenen van 1496 tot aan het begin van de 19e eeuw

De pastoors van Nuenen van 1496 tot aan het begin van de 19e eeuw

Toen de parochie van Nuenen in 1496 een zelfstandige parochie werd - na afscheiding van de parochie van Gerwen - zijn er diverse pastoors en vervangers geweest. Volgens mgr. A.M. Frenken zijn de onderstaande personen als pastoor of plaatsvervanger (deservitor) actief...

De pastoors van Nederwetten

De pastoors van Nederwetten

Zoals we in de aantekeningen van Nico Nagtegaal en het Memoriaal van A.F. Frenken lezen zijn de hierna volgende personen pastoor geweest in Nederwetten. Verscheidene pastoors die tussen 1242 en 1648 hun pastoraat verzorgden en die verbleven in het klooster van...

Van A(ldenhuijsen) tot Z(older)

Van A(ldenhuijsen) tot Z(older)

Van A(ldenhuysen) tot Z(older) Door Peter van Overbruggen Vrijwel iedere dinsdagmiddag zijn op het parochiesecretariaat van de H. Clemenskerk aan het Park twee heren aan het werk. De heemkundigen Hans Dirksen en John Parmentier zijn daar al geruime tijd bezig om het...