I. InleidingNederland kende sinds de Franse tijd gemeenteveldwachters en rijksveldwachters. De eersten hadden alleen bevoegdheden binnen de eigen gemeente, en daarom waren gemeente-veldwachters vaak tevens aangesteld als onbezoldigd rijksveldwachter.De functie van...