Ereburgers

Zusters van de Congregatie van JMJ

Zusters van de Congregatie van JMJ

Ereburgerschap Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van de Zusters van JMJ (Jezus, Maria en Joseph) in Nuenen wordt op 17 juni 1962 het ereburgerschap aan de Congregatie toegekend. De zusters betrokken op 15 juni 1887 het klooster en begonnen er een school en in...

Ton de Brouwer

Ton de Brouwer

Ereburger Ton de Brouwer Tijdens een bijeenkomst op 22 maart 2023 om 16.00 uur in de raadzaal in Het Klooster, Park 1 te Nuenen ontving de heer A.H.A.M. (Ton) de Brouwer bij bevordering de hoogste gemeentelijke onderscheiding, het ereburgerschap van de gemeente...

Burgemeester mr. Willem Ligtvoet

Burgemeester mr. Willem Ligtvoet

Willem Ligtvoet was tussen 16 mei 2003 en 1 februari 2012 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, daarvoor vanaf 1 april 2001 waarnemend burgemeester.Burgemeester Willem Ligtvoet in zijn werkkamer van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in...

Burgemeester drs. HJAM Terwisse

Burgemeester drs. HJAM Terwisse

Henricus Johannes Antonius Maria (Harrie) Terwisse (Nijmegen, 19 februari 1936) is een Nederlands politicus van D66. Na gymnasium te hebben gedaan op het Canisius College in zijn geboorteplaats, ging hij economie studeren aan de Nederlandse Economische...

Burgemeester Jhr. mr. Johannes Jacobus Smits van Oyen (1924-1977)

Burgemeester Jhr. mr. Johannes Jacobus Smits van Oyen (1924-1977)

Jhr. mr. Johannes Jacobus Smits van Oyen (Eindhoven, huis Eckart, 18 november 1924 - Eindhoven, 5 februari 1977) was een Nederlands politicus van de KVP. Hij was de zoon van burgemeester jhr. mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen (1888-1978) en jkvr. Margaretha...

Burgemeester Oscar Marie Haffmans

Burgemeester Oscar Marie Haffmans

Oscar Haffmans was tussen 16 januari 1955 en 1 oktober 1962 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Oscar Marie Haffmans, geboren te Helden (L) op 27 september 1897 en overleden te Eindhoven op 4 september 1979. Haffmans was een zoon van...

Burgemeester Jhr. Mr. C.T.J. van Rijckevorsel

Burgemeester Jhr. Mr. C.T.J. van Rijckevorsel

Burgemeester jhr. mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel wordt geboren te s Hertogenbosch op 29 december 1902 en overlijdt te Den Haag op 15 december 1975. Op 7 december 1931 wordt hij tot burgemeester van Nuenen c.a. benoemd. Op 31 augustus 1954 treedt hij om...

Vincent van Gogh (1853-1890)

Vincent van Gogh (1853-1890)

Ongetwijfeld is Vincent van Gogh de bekendste inwoner van Nuenen geweest, hoewel hij maar 2 jaar van zijn leven in Nuenen heeft doorgebracht en dat niet altijd tot zijn eigen genoegen of het genoegen van de Nuenenaren. Bij raadsbesluit van 2 december 1983 werd aan...

Theo de Rooij (1899-1968)

Theo de Rooij (1899-1968)

Theo de Rooij (1899-1968), geboren in Nuenen is ruim 40 jaar gemeentesecretaris van Nuenen geweest en heeft bij zijn pensionering het ereburgerschap van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontvangen. Hij werd op 18 november 1899 geboren als zoon van smid...

Pastoor Aldenhuijsen

Pastoor Aldenhuijsen

Hij was pastoor van 1930-1965 Hij was o.a. de initiator voor de bouw van een nieuw parochiehuis – waarvoor hij in 1939 van bisschop Mgr. Diepen toestemming kreeg – dat met de nodige problemen gebouwd is, omdat intussen eerst de mobilisatie en later de oorlog voor...