Parochie archieven

Een paar van onze leden is al een aantal jaren bezig om de archieven van de Nuenense parochies te inventariseren. Onlangs is er in de Nuenense pastorie een archiefkamer ingericht hetgeen aanleiding was voor een interview in ‘Parochienieuws’ (feb 2016) van parochie Heilig Kruis door Peter van Overbruggen met John Parmentier en Hans Dirksen.
Het enigszins aangepaste interview is hieronder te lezen.

Werkgroepleden Kerkelijke Archieven

Werkgroepleden Kerkelijke Archieven

Deze groep is in december 2023 opgeheven. De voormalige werkgroepleden waren tot deze datum: John Parmentier Hans Dirksen De werkgroepcoördinator is onderstreept. voor direct mailcontact cc de secretaris gebruik de groene knop