MONUMENTEN

Monumenten vormen natuurlijk een belangrijke bron voor onze geschiedenis. Met monumenten duiden we gebouwen aan die een monumentstatus hebben of dit verdienen. Er zijn 34 rijksmonumenten in Nuenen, 3 in Gerwen en 8 in Nederwetten. Nuenen telt 52 gemeentelijke monumenten, Gerwen 4 en Nederwetten 13. Er zijn één rijksbeschermd dorpsgezicht en vier gemeentelijke dorpsgezichten. Komend jaar willen we de wederopbouwarchitectuur in kaart brengen. We volgen de ontwikkelingen rond de monumenten en de historisch stedenbouwkundige structuur in de gemeente en proberen zo nodig bij te sturen. Verder proberen we monumenten onder de aandacht te brengen door middel van publicaties. Zo is er in 2017 een boek uitgebracht over het Klooster. Het organiseren van de Open Monumentendag in het tweede weekend van september is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De werkgroep Monumenten en Archeologie bestaat (eind 2020) uit drie leden. De leden hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van het cultureel erfgoedbeleid.

We zouden graag nog meer activiteiten ontwikkelen, zoals rond Torendag, behoud van de resten van het Klooster Hooidonk, inventarisaties, educatie op scholen e.d. Maar daarvoor is uitbreiding, al dan niet op projectbasis, dringend gewenst.

De monumenten op deze website zijn onderverdeeld in 6 groepen:

  • Door overheid en gemeente geregistreerde monumenten.
  • Oude afgebroken gebouwen die een plaats op de monumentenlijst verdienen.
  • Monumenten van het project Terugbeeld.
  • Informatieborden (voormalige ANWB-borden).
  • Oorlogsmonument (herdenkingsroute)
  • Overige monumenten (beelden etc.).

Tevens was er nog het project ‘Monument van de maand 2018’. Klik op: Monument van de maand

De monumenten (excl. de Terugbeeld Informatiezuilen en Informatieborden) worden te zijner tijd ondergebracht in het collectiesysteem.

Coördinator: Remmet van Luttervelt

Terugbeeld

Herdenkingsroute

Informatieborden

Monument van de maand

Bijzondere objecten

Oorlogsmonument en herdenkingsroute

In Nuenen, Gerwen, Nederwetten en op het Eeneind zijn door de gemeente op zeven locaties  informatieborden, die ons herinneren aan WO II,  geplaatst op die plekken waar tijdens de bevrijding van Nuenen c.a. militairen zijn omgekomen. Door heemkundekring DE DRIJEHORNICK is in 2014 een (fiets)route uitgezet.

Klik op:  Herdenkingsroute

Terugbeeld

Terugbeeld is een project van heemkundekring DE DRIJEHORNICK waarmee de aandacht gevestigd wordt op verdwenen monumenten en karakteristieke gebouwen en verdwenen buurtschappen. Op 44 locaties in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, het Eeneind en Eckart (uit de periode Nederwetten-Eckart als één gemeente) markeren informatiezuilen de plaatsen waar in het verleden een belangrijk of markant gebouw heeft gestaan. Drie Terugbeeldpanelen geven informatie over de verdwenen buurtschappen Refeling, Vaarle en ’t Huukske. Zuil 43 is geplaatst nabij herberg Eeckaerde aan de Argonautenlaan in de Eindhovense wijk Oude Gracht-Oost en geeft informatie over de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid Eckart en de gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).

Het Terugbeeldproject is officieel op 23 april 2016 door de ex-burgemeesters Harry Terwisse en Willem Ligtvoet namens heemkundekring DE DRIJEHORNICK overgedragen aan loco-burgemeester Martien Jansen. Het project Terugbeeld kon gerealiseerd worden met medewerking van het Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.

Op deze borden wordt verwezen naar deze website door middel van een QR-code.

Klik op: Terugbeeld voor een overzicht van de zuilen/borden

Informatieborden

De informatieborden zijn aangebracht op de rijks- en gemeentelijke monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en op ‘t Eeneind.
De teksten zijn aangeleverd door heemkundekring DE DRIJEHORNICK.
Door middel van een QR-code verwijzen de teksten op de informatieborden naar deze website.

Klik op: Informatieborden

 

 

RK begraafplaats

RK begraafplaats

Zicht op de absouteruimteHistorie van RK begraafplaats “De Huikert” te Gerwen Auteur Ruud Bovens. InleidingDe begraafplaats is gelegen aan De Huikert te Gerwen en is eigendom van de RK parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. Dit grondstuk is sinds 1930 in gebruik als...

Nieuwe St. Clemenskerk

Nieuwe St. Clemenskerk

Nieuwe St. Clemenskerk te Gerwen De nieuwe Sint -Clemenskerk met pastorie aan de Heuvel is in 1966/’67 gebouwd onder pastoor Jos van Griensven, onder architectuur van Edmond Nijsten uit Vught. Deze kerk werd gebouwd omdat de oude Sint-Clemenskerk in de zestiger jaren,...

De Bavaria Bierwagen

De Bavaria Bierwagen

De Bavaria Bierwagen De Bavaria Bierwagen is een replica van een bierwagen zoals die in de vorige eeuwen werd gebruikt om de afnemers te bevoorraden. De wagen is in Nederland gemaakt door Carriage Consultancy Maat uit Ulvenhout en in 1995 aan bierbrouwerij Bavaria in...

Sint Andrieskerk

Sint Andrieskerk

Sint Andrieskerk (1964 – 2003) Nieuwe kerk in nieuwe parochie in Nuenen Vanwege de grote uitbreidingsplannen van Nuenen in de jaren zestig van de vorige eeuw was het plan om een nieuwe parochie te stichten met ook een nieuwe kerk. De nieuwe kerk zou aan de Jacob...

Schoteldonkse Hoeve

Schoteldonkse Hoeve

De Schoteldonkse Hoeve in Nederwetten Het huidige pand Hoekstraat 1 in Nederwetten is als boerderij rond 1860 gebouwd op de fundamenten van de oude Schoteldonkse Hoeve. tekst: Roland van Pareren   De boerderij van Jos Sengers gebouwd rond 1860 op de fundamenten...

Kerkhofse Hoeve

Kerkhofse Hoeve

Soeterbeekseweg 50 en 50A Nederwetten, gebouwd op de fundamenten van de Kerkhofse Hoeve De Kerkhofse Hoeve in Nederwetten Het huidige pand Soeterbeekseweg 50 in Nederwetten is als boerderij gebouwd op de fundamenten van de oude Kerkhofse Hoeve. De boerderij komt al...

Dorsmachine De Rooij terug in Nuenen

Dorsmachine De Rooij terug in Nuenen

Dorsmachine De Rooij terug in Nuenen Een dorsmachine geproduceerd door landbouwmachinefabriek De Rooij is terug in Nuenen. Dankzij speurwerk van ons lid Kees Rovers kon de machine op 5 januari jl. vanuit Weurt (bij Nijmegen) naar Nuenen worden getransporteerd.Bron...

Het drieluik van Hugo Brouwer

Het drieluik van Hugo Brouwer

DE AANKLEDING VAN DE ST. ANDRIESKERKAanvankelijk sierde een groenkleurig gobelin de achterwand van het priesterkoor in de St. Andrieskerk. Men vond echter dat dit weinig uitstraling had. Daarom zocht men naar een andere invulling. Het drieluik van Hugo Brouwer Zo...

Van Gogh-kerkje

Het Van Gogh Kerkje in Nuenen  is een eenvoudig protestants zaalkerkje uit 1824, waarin enkele bekende predikanten, waaronder de vader van Vincent van Gogh,  hebben gestaan. Het is meermalen als schets of schilderij vastgelegd door Vincent van Gogh. Geschiedenis De...

Open Monumentenweekend 2021

Open Monumentenweekend 2021

Open Monumentenweekend 11 en 12 september. Bezoek 14 monumenten in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind èn Eckart. Ook dit jaar organiseert heemkundekring De Drijehornick de nationale Open Monumentendagen (OMD) in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In het weekend van 11...