MONUMENTEN

Monumenten vormen natuurlijk een belangrijke bron voor onze geschiedenis. Met monumenten duiden we gebouwen aan die een monumentstatus hebben of dit verdienen. Er zijn 34 rijksmonumenten in Nuenen, 3 in Gerwen en 8 in Nederwetten. Nuenen telt 52 gemeentelijke monumenten, Gerwen 4 en Nederwetten 13. Er zijn één rijksbeschermd dorpsgezicht en vier gemeentelijke dorpsgezichten. Komend jaar willen we de wederopbouwarchitectuur in kaart brengen. We volgen de ontwikkelingen rond de monumenten en de historisch stedenbouwkundige structuur in de gemeente en proberen zo nodig bij te sturen. Verder proberen we monumenten onder de aandacht te brengen door middel van publicaties. Zo is er in 2017 een boek uitgebracht over het Klooster. Het organiseren van de Open Monumentendag in het tweede weekend van september is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De werkgroep Monumenten en Archeologie bestaat (eind 2020) uit drie leden. De leden hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van het cultureel erfgoedbeleid.

We zouden graag nog meer activiteiten ontwikkelen, zoals rond Torendag, behoud van de resten van het Klooster Hooidonk, inventarisaties, educatie op scholen e.d. Maar daarvoor is uitbreiding, al dan niet op projectbasis, dringend gewenst.

De monumenten op deze website zijn onderverdeeld in 6 groepen:

  • Door overheid en gemeente geregistreerde monumenten.
  • Oude afgebroken gebouwen die een plaats op de monumentenlijst verdienen.
  • Monumenten van het project Terugbeeld.
  • Informatieborden (voormalige ANWB-borden).
  • Oorlogsmonument (herdenkingsroute)
  • Overige monumenten (beelden etc.).

Tevens was er nog het project ‘Monument van de maand 2018’. Klik op: Monument van de maand

De monumenten (excl. de Terugbeeld Informatiezuilen en Informatieborden) worden te zijner tijd ondergebracht in het collectiesysteem.

Coördinator: Remmet van Luttervelt

Terugbeeld

Herdenkingsroute

Informatieborden

Monument van de maand

Bijzondere objecten

Oorlogsmonument en herdenkingsroute

In Nuenen, Gerwen, Nederwetten en op het Eeneind zijn door de gemeente op zeven locaties  informatieborden, die ons herinneren aan WO II,  geplaatst op die plekken waar tijdens de bevrijding van Nuenen c.a. militairen zijn omgekomen. Door heemkundekring DE DRIJEHORNICK is in 2014 een (fiets)route uitgezet.

Klik op:  Herdenkingsroute

Terugbeeld

Terugbeeld is een project van heemkundekring DE DRIJEHORNICK waarmee de aandacht gevestigd wordt op verdwenen monumenten en karakteristieke gebouwen en verdwenen buurtschappen. Op 44 locaties in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, het Eeneind en Eckart (uit de periode Nederwetten-Eckart als één gemeente) markeren informatiezuilen de plaatsen waar in het verleden een belangrijk of markant gebouw heeft gestaan. Drie Terugbeeldpanelen geven informatie over de verdwenen buurtschappen Refeling, Vaarle en ’t Huukske. Zuil 43 is geplaatst nabij herberg Eeckaerde aan de Argonautenlaan in de Eindhovense wijk Oude Gracht-Oost en geeft informatie over de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid Eckart en de gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).

Het Terugbeeldproject is officieel op 23 april 2016 door de ex-burgemeesters Harry Terwisse en Willem Ligtvoet namens heemkundekring DE DRIJEHORNICK overgedragen aan loco-burgemeester Martien Jansen. Het project Terugbeeld kon gerealiseerd worden met medewerking van het Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.

Op deze borden wordt verwezen naar deze website door middel van een QR-code.

Klik op: Terugbeeld voor een overzicht van de zuilen/borden

Informatieborden

De informatieborden zijn aangebracht op de rijks- en gemeentelijke monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en op ‘t Eeneind.
De teksten zijn aangeleverd door heemkundekring DE DRIJEHORNICK.
Door middel van een QR-code verwijzen de teksten op de informatieborden naar deze website.

Klik op: Informatieborden