MONUMENTEN

Monumenten vormen natuurlijk een belangrijke bron voor onze geschiedenis. Met monumenten duiden we gebouwen aan die een monumentstatus hebben of dit verdienen. Er zijn 34 rijksmonumenten in Nuenen, 3 in Gerwen en 8 in Nederwetten. Nuenen telt 52 gemeentelijke monumenten, Gerwen 4 en Nederwetten 13. Er zijn vier gemeentelijke dorpsgezichten en één rijksbeschermd dorpsgezicht.
Komend jaar willen we de wederopbouwarchitectuur in kaart brengen.

We volgen de ontwikkelingen rond de monumenten en de historisch stedenbouwkundige structuur in de gemeente en proberen zo nodig bij te sturen. Verder proberen we monumenten onder de aandacht te brengen door middel van publicaties. Zo is er in 2017 een boek uitgebracht over het Klooster. Het organiseren van de Open Monumentendag in het tweede weekend van september is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De werkgroep Monumenten en Archeologie bestaat (eind 2021) uit drie leden. De leden hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van het cultureel erfgoedbeleid.

We zouden graag nog meer activiteiten ontwikkelen, zoals rond Torendag, behoud van de resten van het Klooster Hooidonk, inventarisaties, educatie op scholen e.d. Maar daarvoor is uitbreiding, al dan niet op projectbasis, dringend gewenst.

De monumenten op deze website zijn onderverdeeld in 6 groepen:

  • Door overheid en gemeente geregistreerde monumenten.
  • Oude afgebroken gebouwen die een plaats op de monumentenlijst verdienen.
  • Monumenten van het project Terugbeeld.
  • Informatieborden (voormalige ANWB-borden).
  • Oorlogsmonument (herdenkingsroute)
  • Overige monumenten (beelden etc.).

Tevens was er nog het project ‘Monument van de maand 2018’. Klik op: Monument van de maand

De monumenten (excl. de Terugbeeld Informatiezuilen en Informatieborden) worden te zijner tijd ondergebracht in het collectiesysteem.

Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten

Onder Monumentenzorg vallen ook de zogenaamde beschermde dorpsgezichten. De gemeente Nuenen kent beschermde dorpsgezichten; dit kunnen zowel rijksbeschermde als gemeentelijke aangewezen beschermde dorpsgezichten zijn. Het gebied Park Nuenen is het enige...

Overzicht van monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Overzicht van monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten. Voor een handig overzicht van deze monumenten kunt u hier klikken. Momenteel betreft het 45 Rijksmonumenten, 69 gemeentelijke monumenten en 6...

Historie van de Stationsweg ligt op straat

Historie van de Stationsweg ligt op straat

Vandaag in het ED, het monumentale straatje bij het oude station. Met dank aan Remmet. Vaak word er gesproken over het kogelgat in het plafond bij zijn buren. In 2016 werd het huis verkocht en mocht ik even komen rondneuzen. Het gat op de slaapkamer zit er en ook op...

Verborgen in het volle zicht

Verborgen in het volle zicht

klik op de afbeelding en luister de podcast waarin Riet de bewoonstervan de Hooidonkse watermolen aan het woord is. Je moet wel  eerst een zg Podcast App installeren.

Weefhuis krijgt bestemming terug

Weefhuis krijgt bestemming terug

Bron ED 2022-10-04  Simon Rood Weefhuis Nuenen blijft in gebruik voor tentoonstellingen, uiterlijk 2028 verduurzaamd NUENEN - Het monumentale Weefhuis in Nuenen blijft de komende jaren beschikbaar voor tentoonstellingen en andere tijdelijke activiteiten. Uiterlijk in...

Erfgoed links Gemeente Nuenen

Omgevingsvisie Nuenen:                     https://omgevingsvisie-nuenen.ireporting.nl/ Landschapsvisie buitengebied Nuenen: https://www.nuenen.nl/landschapsvisie-buitengebied-nuenen Programma Wonen 2020-2030:         https://www.nuenen.nl/programma-wonen-2020-2030...

Erfgoedbeleid Gemeente Nuenen

Erfgoedbeleid Gemeente Nuenen

Deelnemers gezocht Erfgoedverordening 2023 CONCEPT Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart gemeente Nuenen 2022 Geschiedenis van Cultuurbeleid Toelichting herijking Erfgoedbeleid en -kaart

Opwettense Watermolen

Opwettense Watermolen

De Opwettense watermolen kent een roerige geschiedenis waarin vele eigenaren de revue passeerden. De molen is gebouwd in de elfde eeuw door monniken van de Benedic­tijner abdij van Sint Truiden. Daarna werden de ‘Heren van Dieteren’ eigenaar. Dieteren was een...

WINDMOLEN DE ROOSDONCK

WINDMOLEN DE ROOSDONCK

WINDMOLEN DE ROOSDONCKGerwenseweg 2,                               GerwenThis windmill (top porter) was built in 1884, commissioned by miller Marcellus van den Eijnden. During the construction, the 15-meter-high hull collapsed, killing a mill builder. Made suitable...

WEEFHUIS

WEEFHUIS

WEEFHUISLucas van Hauthemlaan 1,            NuenenBuilt in 1888 as a linen factory commissioned by Jan de Kruijff under the name 'H.C. van Hoven, Damast, Pellen and Linen factory'.  Until 1920, linen was made here using hand-woven looms. The roller was driven with...

VOORMALIGE DORPSSCHOOL

VOORMALIGE DORPSSCHOOL

VOORMALIGE DORPSSCHOOLZandstraat 25 – 29,           NederwettenBuilt in 1871 as a public school to replace the school in the former town hall of Nederwetten on the Soeterbeekseweg. Until 1927 this remained the school of Nederwetten, there was one room. This was in the...

VOORMALIG STATIONSKOFFIEHUIS

VOORMALIG STATIONSKOFFIEHUIS

VOORMALIG STATIONSKOFFIEHUISStationsweg 6-8,               EeneindBuilt in 1867 as a tannery. From 1882 used as station coffee house, bicycle storage and livestock storage. A kiosk was built on the left for the harmony "Exercise and Perseverance", which was founded in...

VOORMALIG RAADHUIS NUENEN C.A.

VOORMALIG RAADHUIS NUENEN C.A.

VOORMALIG RAADHUIS NUENEN C.A.Beekstraat 11,   NuenenThe year 1734, placed in the wall anchors, shows the year of construction of the first 'house for Schout (mayor) and Schepenen (councilors) of Nuenen-Gerwen'. After the merger in 1821 of Nederwetten with the...

VAN GOGH-KERKJE

VAN GOGH-KERKJE

VAN GOGHKERKJEPapenvoort 2A,  NuenenThis small church was built in 1824. The attached consistory room dates from 1928. In 1965, an 18-bell carillon was placed in the turret on the roof during the restoration, donated by the Nolte family. The church became famous...

SINT-JOZEFSCHOOL

SINT-JOZEFSCHOOLHoekstraat 42,   NederwettenFrom 1927 to 1980 this was the Sint-Jozefschool. The architect is Lambert de Vries from Helmond. Rebuilt after 1980 into a residence and office. In its architectural style it possesses elements of the Amsterdam School with...

SINT-CLEMENSKERK

SINT-CLEMENSKERKHeuvel 21,           GerwenA stone hall church was built here between 1350 and 1400. Between 1420 and 1440 it was replaced by a simple cross church with a defensible west tower. The current church of the basilica type with three bays dates from 1620....