Nederwetten

Heilige-Lambertuskerk Nederwetten

Heilige-Lambertuskerk Nederwetten

De kerk is gebouwd op initiatief van pastoor Van Hoeck in de jaren 1895 en 1896, naar ontwerp van architect Emmanuel Corbey uit Roermond. Architect Corbey was een leerling van architect en kerkenbouwer Pierre Cuypers, die in Roermond zijn atelier had. De kerk heeft...

Het Heilig Kruispark te Hooidonk

Het Heilig Kruispark te Hooidonk

De fraaie relikwiehouder met de twee kruishoutjes van de oorspronkelijke relikwie waarvan het restant in het Limburgse Waubach is achtergeblevenHet Heilig Kruispark te Hooidonk Zoals uit de geschiedenis van de priorij van Hooidonk te lezen valt, is het klooster in...

De tankslag op Hooidonk

De tankslag op Hooidonk

De tankslag op Hooidonk  In september 1944 woedden er hevige gevechten op en rond het eiland Hooidonk. Een getuige en tevens bewoner van dit eiland Hooidonk, Franciscus Gruithuijzen, heeft in 1946 een getuigenverslag van dit gebeuren op papier gezet. Hier volgt een...

De bevrijding van Nederwetten

De bevrijding van Nederwetten

Het verslag van pastoor Roelofs over de bevrijding van Nederwetten. Op 16 september 1944 hadden zich 5 Duitse soldaten ingekwartierd op de pastorie van Nederwetten, met de bedoeling om de kerktoren als uitkijkpost te gebruiken. Op zondag 17 september werden ze...

De Soeterbeeksebrug in oorlogstijd

De Soeterbeeksebrug in oorlogstijd

Nederwetten in oorlogstijd De oorlog is voor Nederwetten vrij rustig verlopen, hoewel alles op de bon ging was er voldoende voedsel bij de boeren. Er was een levendige handel in voedsel en bonnen buiten het zicht van de Duitsers om. Maar hoe rustig de oorlog ook...

De katholieke vrouwenorganisatie

De katholieke vrouwenorganisatie

De dames van de RKVO met vaandel tijdens de overdracht van de heilig kruisrelikwie op Hooidonk begeleid door Mw. Van Gennip en hun voorzitter Mw. Gerritsen-GebbinkDe katholieke vrouwenorganisatie Aanvankelijk werd de katholieke vrouwenorganisatie, KVO, bij haar...

De R.-K. Jonge Boerenstand

De R.-K. Jonge Boerenstand

Een van de eerste foto’s van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand na de oprichting in 1929.V.l.n.r. eerste rij: Marinus Donkers, Pastoor van Eijl, Frans Gruijthuizen, Henri Janssen.2e rij: Janus van Stiphout, Jan Schepers, Bert Schoenmakers, Lenard Donkers, ?, Jan...

De zangkoren van Nederwetten

De zangkoren van Nederwetten

Onderstaande foto's zijn zonder een begeleidend artikel maar wel met onderschriften eerder verschenen in het boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek; Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005), geschreven door Jos Thielemans.   Het kerkkoor van de...

Handboogschutterij Concordia

Handboogschutterij Concordia

Handboogschutterij Concordia  Al in de 19e eeuw bezat Nederwetten een handboogschutterij Concordia geheten. Hoewel daar verder niets van bekend is betreffende de oprichtingsdatum of leden/bestuur lezen we in de krant “De Zuid-Willemsvaart” toch de volgende artikelen:...

De dagelijkse arbeid

De dagelijkse arbeid

De jaarlijkse huisslachting. Het varken hangt op de leer en is gereed om uitgebeend te worden. Links Petra Renders en rechts moeder Sien Renders-van HoofDe dagelijkse arbeid   In de laat 19e en de eerste helft van de 20e eeuw bestond het grootste deel van de bevolking...

Soeterbeek

Soeterbeek

Klooster Soeterbeek  In 1448 werd door pastoor Henricus Sanders, pastoor te Nederwetten, het klooster Soeterbeek gesticht voor zijn twee natuurlijke dochters. Volgens Frenken werd het gesticht aan “die Suetbeeck” in de zuidoosthoek van Nederwetten Op 12 februari 1452...

De Agnes Hoeve

De Agnes Hoeve

Naamgeving Agnes Hoeve In de periode dat pastoor A.M. Frenken van de parochie Gerwen veel tijd doorbracht in de archieven om materiaal te verzamelen voor het boek “Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten”, zal de historie van het klooster...