Nuenen

Archeologische sporen

Archeologische sporen

Weer een waterput! Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind Januari jl. stevig door te werken op het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten!Wij...

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Jeugdige devotie Velen zullen zich nog levendig de vroegere processies in de kloostertuin herinneren, ter gelegenheid van het Heilig Hart. Dat feest viel daags na het octaaf van Sacramentsdag; en voor niet-ingewijden betekent dat gewoon, dat het feest meestal in juni...

Dwèrs door Nuenens verleden: de komst van de zusters

Dwèrs door Nuenens verleden: de komst van de zusters

De komst van de zusters Het was een klein en verre van welvarend dorp, waar de eerste zusters van J.M.J. in 1887 neerstreken. Nuenen had in die tijd een uitgesproken agrarisch karakter en de gezinsbedrijfjes varieerden van de spreekwoordelijke keuterboertjes met...

Dwèrs door Nuenens verleden: Mgr. Jacobus Cuyten

Dwèrs door Nuenens verleden: Mgr. Jacobus Cuyten

Eeuwenlang was het enige onderwijs in Brabant en dus ook in Nuenen het openbare onderwijs geweest. In 1599 had Gerwen al een meesterkoster, Joannes Ancelmi (ofwel Jan Ansems), die in 1603 door zijn zoon werd opgevolgd (deze werd enkele jaren later ontslagen, omdat hij...

Dwèrs door Nuenens verleden: de gemeentescholen

Dwèrs door Nuenens verleden: de gemeentescholen

De gemeentescholen Nuenen De openbare lagere school van Nuenen stond op het Hei-Eind (nu het Park). Eén gedeelte van het bouwterrein, sectie E 75, was oorspronkelijk begroeid met hakhout en eigendom van de gemeente; het andere gedeelte, sectie E 76, was een tuin van...

Dwèrs door Nuenens verleden: onderwijs in oude tijden

Dwèrs door Nuenens verleden: onderwijs in oude tijden

Onderwijs in oude tijden Eeuwenlang stond het onderwijs aan de jeugd, zowel in ons land als elders, in dienst van de kerk. Zowel katholieken als protestanten zagen in het onderwijs een uiterst geschikt middel om de "jeucht van haere teedere jaeren aen", van jongsaf...