PALEOGRAFIE/OUD SCHRIFT

Paleografie/Oud schrift

Paleografie/Oud schrift

De handschriften waarin teksten van vóór ca. 1750 – 1800 zijn geschreven, verschillen wezenlijk van de huidige manier van schrijven. Een deel van de letters werd heel anders geschreven en er werden afkortingen gebruikt die in die tijd gangbaar waren, maar waarvan we tegenwoordig de betekenis zijn vergeten. Om het probleem van de leesbaarheid op te lossen is in de zeventiende eeuw de wetenschap der paleografie ontstaan. Deze tak van wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften. Bij paleografie worden de volgende vragen gesteld: wat staat er geschreven, door wie is het geschreven en wanneer is het geschreven?
Uiteraard is het vooral belangrijk om te achterhalen wat er in de documenten daadwerkelijk staat. Niet alleen het gekriebel moet gelezen kunnen worden. In de oude teksten komen veel afkortingen voor en een interpunctie ontbreekt.
Veel van de oudere archiefstukken staan bol van niet hedendaagse en daardoor moeilijk begrijpbare termen. Hieronder vallen oude termen waarvan de betekenis is veranderd of waarvan het woord uit ons dagelijkse taalgebruik verdwenen is. Het overnemen van de oorspronkelijke teksten in een nadere spelling of systeem van tekens wordt ook wel transcriberen genoemd. Bij het transcriberen worden fouten in de originele tekst letterlijk overgenomen en nooit verbeterd.

Een uitdaging waar op dit moment aan wordt gewerkt, is het archief van de Opwettense watermolen. We hebben honderden foto’s ontvangen van documenten over deze prachtige historische molen.
Ook over de families Van Hoven en De Kruijff hebben we bestanden ontvangen, die worden samengevat.
Ook liggen nog documenten uit de Schepenbank van de jaren 1522 t/m 1529 te wachten op het transcriberen ervan.

Coördinatoren: Jeroen Geerts en Riny van Rooij

Website en Divi kennis

Website en Divi kennis

  De Webmaster zou graag de volgende WordPress en DIVI kennis willen hebben versie: 21-12-2021  27 december 2021 Hoe werkt het Child thema? En welk voordeel heeft dat? Is er een relatie tussen de database van de websites hkknuenen.nl, heemkundekringnuenen.nl en...

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

En de boer hij ploegde voort In vroegere jaren werd in Nuenen veel rogge verbouwd, omdat de gronden zich hiervoor bij uitstek leenden. Het oostelijke deel van Nuenen, het gebied Tomakker-Langakker, was één groot akkergebied met hoge gronden. Die grond werd door de...

Help Eindhoven Museum

Help Eindhoven Museum

Door Peter van Overbruggen In 2023 hebben we met een kleine groep leden van onze heemkundekring een zeer interessante rondgang gemaakt door het archief en de collectie van het Eindhoven Museum. In het depot aan de Daalakkersweg in Tongelre hebben we veel boeiende...

41 Nieuwsbrief, februari 2023

41 Nieuwsbrief, februari 2023

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur (o.a. de jaarlijkse Ledenvergadering) Rozenkrans Word Nuenoloog Help het Eindhoven Museum Weer een  waterput Nieuwe erfgoedstichtinh Rucphen Toen en Nu Boeken bij heemkundekring te koop Lezingen Website Oproepen Open Monumentendag...

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Leken in het klooster Behalve de zusters werkten er ook leken in het Sint Elisabethgesticht. Sommigen in vaste dienst, zoals de meisjes die in de huishouding werkten; anderen bij voorkomende bezigheden, zoals loodgieters en elektriciens. Ook deze mensen weten nog heel...

Verzaâmelgèkte

Verzaâmelgèkte

​                Kees is verzaâmelaâr in ’t groot                Is blêj mi bekant ieder klèènood                     Pas krig ie unne cènt                    Ojt bezit van Vincènt             Hèij wâr zu verrukt dè’tie vól schoot  ...

Carnaval: uitleg over de naam Dwèrsklippel

Carnaval: uitleg over de naam Dwèrsklippel

Nuenen en de naam Dwèrsklippelgat De Carnavalsvereniging van Nuenen dorp heet De Dwèrsklippels. De Nuenense bevolking heet dwars te zijn. Een dwarshout is een stuk hout dat dwars is opgespijkerd. Een klippel is dialect voor knuppel, stuk hout. Nuenenaren zijn dus...

Archeologische sporen

Archeologische sporen

Weer een waterput! Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind Januari jl. stevig door te werken op het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten!Wij...

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Jeugdige devotie Velen zullen zich nog levendig de vroegere processies in de kloostertuin herinneren, ter gelegenheid van het Heilig Hart. Dat feest viel daags na het octaaf van Sacramentsdag; en voor niet-ingewijden betekent dat gewoon, dat het feest meestal in juni...

Verborgen in het volle zicht

Verborgen in het volle zicht

klik op de afbeelding en luister de podcast waarin Riet de bewoonstervan de Hooidonkse watermolen aan het woord is. Je moet wel  eerst een zg Podcast App installeren.

Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene Leden Vergadering (ALV) heemkundekring De Drijehornick 2023 Uitsluitend voor leden. Noteer de datum donderdagavond 9 februari 2023 20:00 uur in De Dassenburcht. Agenda: 1. Opening Roland2. Concept-notulen ALV 2022 Roland3. Jaarverslag Ruud4. Toekomst Jan V.5....