Van domineeshuis tot Van Goghhuis, 1764-2014

250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners

Auteurs: Peter van Overbruggen en Jos Thielemans

Winkelprijs: € 27,50 ledenprijs (in het Heemhuis)  € 27,50